เชียงราย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็ก

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย โดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการฯ จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย และ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เพื่อมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารเสริม และสนับสนุนคลังอาหารในครัวเรือน สนับสนุน อาชีพมอบหมูพันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์พื้นเมือง สำหรับเด็กในโครงการ กองบุญกู้วิกฤตเพื่อชีวิตเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564/65 จำนวน 7 ครอบครัว

การมอบสิ่งของในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เด็กและผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ทาง โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี. เอฟ.จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้หารือกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนในการสร้างบ้านมั่งคงให้เด็กกองบุญ กิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสต่อไป