อุตรดิตถ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดบำเพ็ญพระราชกุศล และนิทรรศการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และจัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมมี พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ – พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต รวมทั้ง นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายใต้การดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่างน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือประชาชนชาวอุตรดิตถ์ จำนวนสี่ครั้ง