ผู้ว่าฯ พิษณุโลก จัดพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

416

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก จัดพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน มาเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

โดยพระราชทานให้ 5 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ได้มอบย่ามที่ระลึกจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  อีกด้วย