กองทัพภาคที่ 3 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 07.45 น. พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงค์ จำนวน 10 รูป และพิธีวางพวงมาลา ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิเช่น พิธีวางพวงมาลา, การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ, กิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์, และการเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม อาสาทำความดี ในรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้จำกัดผู้เข้าร่วมพิธี และจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในการนี้ ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจคัดกรองโรค ก่อนเข้าบริเวณพิธีฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมของกองทัพบก