จังหวัดตาก สั่งปิดโรงงาน-ชุมชน 4 อำเภอชายแดน  พบผู้ป่วยรายใหม่ 160 ราย

619

จังหวัดตาก สั่งปิดโรงงาน-ชุมชน 4 อำเภอชายแดน  พบผู้ป่วยรายใหม่ 160 ราย

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก  ออกคำสั่งจังหวัดตาก   ให้ปิดห้ามเข้าออก โรงงานบริษัท ห้าแยกกรุ๊ป ในพื้นที่หมู่ 15  ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  พื้นที่บ้านแม่จันทะ  หมู่ที่ 8 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง  พื้นที่บ้านเก้ารวมไทย หมู่ ที่ 5 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ  หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ใช้อาคาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ในพื้นที่บ้านแพะ หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด เป็นสถานที่กักกันของรัฐ หรือ State  Quarantine

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 160 ราย กระจายเกือบทุกอำเภอ ของจังหวัดตาก  ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมรวม 18,087 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3,345 ราย เสียชีวิตวันนี้ 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม  283 ราย