พะเยา มารศาสนาแอบขุดโบราณสถาน”พระธาตุจอมทอง”อายุกว่า 700 ปี

กรณีชาวบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ 17 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร สำนักงานกรมศิลปกร สำนักศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ หลังจากได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพะเยา เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในแอบลักลอบทำการขุดหลุมลึก บริเวณพื้นประทักษิณ บุรี บนพระธาตุจอมทอง หรือ ภายในกำแพงแก้ว วัดพระธาตุจอมทอง ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 700 ปีและเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาโดยเอาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถือว่าเป็นการลบหลู่ที่เคารพนับถือของชาวพะเยาและชาวไทยทั้งประเทศ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 ธค.61 เวลา 13.30น. เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่7 ได้มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ อายุ 45 ปี บ้านเลขที่280/26 หมู่ 8 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.ศักดิ์ดา จอมภา รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดในข้อหาเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรื้อถอนต่อเติมทำลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือซับ หรือส่วนใดของโบราณสถาน โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ 2505

โดยพฤติการณ์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากนายทรงเกียรติ คล่องรับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ว่าวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้พบว่า ที่บริเวณพื้นประทักษิณ บุรี บนพระธาตุจอมทอง ของวัดพระธาตุจอมทอง หมู่17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา มีรอย ขุดพื้น และสอบถามผู้ใด ก็ไม่มีผู้ใด ทราบ ทำให้พื้นที่พระธาตุจอมทองได้รับความเสียหายจึงได้แจ้งกรมศิลปากรที่7ทราบพร้อมกับ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว

เบื้องต้นทราบว่า บริเวณพื้นประทักษิณ บุรี หรือฐานพื้นกำแพงแก้ว บนพระธาตุจอมทอง ของวัดพระธาตุจอมทอง หมู่17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา มีรอย ขุดพื้น มีพระลูกวัด วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา ได้ให้คนงานทำการขุดหลุมลึก บริเวณฐานพระธาตุ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งชาวบ้านเคลือบแคลงสงสัยว่าคนที่ขุดมีความประสงค์สิ่งใด เนื่องจากเป็นโบราณสถาน ล่าสุดทางสำนักงานกรมศิลปกร สำนักศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องการขุดดังกล่าว และการขุดได้มีการถมแล้วปูทับกระเบื้องปูพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้

ภาพการขุดบริเวณ พื้นประทักษิณบุรี บนพระธาตุจอมทอง ที่มีความลึกกว่า 1 เมตร กว้างประมาณ 50เซนติเมตร ของวัดพระธาตุจอมทอง หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือเป็นหลักฐาน ที่ทำให้ชาวบ้านบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดพระธาตุจอมทอง เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ถึงเจตนาของพระกษิพัฑฒิ สิริภัทโท พระลูกวัดพระธาตุจอมทอง ที่ทำการขุดบริเวณดังกล่าว ว่ามีความประสงค์สิ่งไดในการขุดครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโบราณสถานเก่าแก่กว่า 700 ปี หากจะทำการขุด ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรื้อถอนต่อเติมทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือซับ หรือส่วนใดของโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักศิลปกร กรมศิลปกรก่อนทำการรื้อ ซ่อมแซมดังกล่าวแต่ปรากฏว่า ได้ทำการขุดรื้อแต่ไม่ได้ขออนุญาต จนเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยในเรื่องการขุดดังกล่าว จึงได้แจ้งให้กรมศิลปกรเข้าทำการตรวจสอบ

ขณะที่ทางพระพระกษิพัฑฒิ สิริภัทโท พระลูกวัดพระธาตุจอมทอง กล่าวว่า ทางวัดพระธาตุจอมทองได้มีการบูรณะ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยการได้รับเงินอุดหนุนบริจาคจากญาติโยม พุทธบริษัท มาทำการซ่อมแซมแก้ไขพื้นโดยมีเจตนามุ่งหวังเพื่อให้เกิดความสวยงาม ด้วยใจบริสุทธิ์ แต่ที่มีการขุดหลุมดังกล่าว เนื่องจากอยากจะปรับพื้นให้มีระดับเท่ากัน เพราะบริเวณดังกล่าวมักจะมีน้ำขัง จึงได้ขุดเพื่อดูชั้นของดิน และได้มีการถมกลับเข้าไปที่เดิมโดยไม่ได้นำสิ่งของ สิ่งไดออกจากบริเวณดังกล่าวเลย แต่ปรากฏภายหลังมีการร้องเรียนดังกล่าว จึงอยากให้ผู้ที่อยากทราบข้อมูลเข้ามาสอบถามตนเองได้

ขณะที่นายทรงเกียรติ คล่องรับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนั้น ได้มีชาวบ้านที่พบเห็นว่ามีการขุดบริเวณดังกล่าว จึงเกิดความสงสัย ว่ามีการขุดเพื่อการสิ่งได จึงได้เข้าแจ้งกับพระผู้ใหญ่ ที่ดูแลวัดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุพะเยา เข้าทำการตรวจสอบ ล่าสุดทางสำนักศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าทำการตรวจสอบและทำการแจ้งความเพื่อทำการตรวจสอบกรณีดังกล่าว เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

โดยขณะนี้ ทางสำนักศิลปกรที่ 7 ได้เข้าแจ้งความร่องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพะเยา ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดดังกล่าว ในข้อหาเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรื้อถอน ต่อเติมทำลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือซับ หรือส่วนใดของโบราณสถาน โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ 2505เนื่องจากองค์พระธาตุจอมทองดังกล่าว เป็นโบราณสถานที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดพะเยา ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยาและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ดังกล่าว