ชุดปฎิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง ร่วมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ ย้ายผู้ป่วย

470

ชุดปฎิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง ร่วมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ ย้ายผู้ป่วย

เพื่อเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนหัวใจที่ รพ.กรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางเพชรรัตน์  สุขแก้ว หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้ชุดปฎิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนหัวใจที่ รพ.กรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่

โดยอากาศยานได้ทำการยกตัวจากกองพลทหารราบที่ 7 ค่ายสามกษัตริย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อรับผู้ป่วย ที่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน ถึงกองพลทหารราบที่ 7 ค่ายสามกษัตริย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที   ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวสามารถนำผู้ป่วยส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันตามกำหนด