เชียงราย ชาวบ้านล้อมด่านตรวจประมง ทำรั้วรุกล้ำหนองน้ำสาธารณะ

เวลาประมาณ 09.30 น.วันที่ 11 ต.ค.64 นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรี ต.เวียง นายพีรเดช คำสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เชียงราย เขต 6 พรรคก้าวไกล นายวสันต์ เทียมตา กำนัน ต.เวียง นายจรูญ กันทะวิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 และนายสุนทร ชายลาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 เป็นตัวแทนชาวบ้านจากหมู่ 2 หมู่ 6 และหมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน ประมาณ 70 คน ได้ขอพบกับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) กรมประมง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมชาวบ้านประมาณ 70 คน

โดยชาวบ้านได้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) กรณีมีการทำรั้วรอบอาคาคสำนักงานศูนย์ฯ ซึ่งชาวบ้านระบุว่ารุกล้ำเข้าไปในหนองบัวสาธารณะซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์มานาน โดยชาวบ้านได้ถือป้ายข้อความต่างๆ เช่น เอาหนองของพวกเราคืนมา ท่านผู้มีอำนาจพวกเราขอหนองน้ำของพวกเราคืน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็ไป ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ไปแล้วใครจะข่วยเรา ลุงตู่ครับช่วยเอาพื้นที่หนองน้ำกลับคืนให้ชาวบ้าน

นายพลภพ กล่าวว่าพื้นที่หนองบัวสาธารณะมีประมาณ 100 กว่าไร่ และเทศบาลมีโครงการจะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือปอดของเมืองเชียงราย เมื่อเกิดปัญหาจึงได้มีการประชุมหารือเพื่อหาทางออกกันหลายครั้งแต่ไม่ได้ข้อยุติ ชาวบ้านจึงยื่นเรื่องถึงศูนย์ดำรงธรรมและมีการนัดเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ชี้แจงโดยตรงเพียงแต่ส่งตัวแทนไปชี้แจงเท่านั้น ทำให้ทางเทศบาลขอให้งดการก่อสร้างรั้วไว้ก่อน แต่ปรากฎว่ายังคงมีการก่อสร้าวรั้วต่อไปโดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าเกรงจะถูกผู้รับเหมาฟ้องร้องจึงได้ก่อสร้างต่อเรื่อยมา

ด้านนายวสันต์ กล่าวว่า ชาวบ้านประชุมและมีมติขอให้ยกเลิกการการขอใช้ที่ดิน น.ส.ล.ของศูนย์ เนื่องจากแนวรั้วรุกล้ำเข้าไปในเขตหนองยาวประมาณ 120 เมตร บางจุดล้ำจากแนวรั้วเดิมประมาณ 2 เมตร ปัจจุบันมีชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านดังกล่าวใช้ประโยชน์เป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งชาวบ้านจะกลับไปสอบถามที่ศูนย์อีกภายใน 7 วันหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเดินหน้าเรียกร้องอีกครั้ง