อุตรดิตถ์ อดีตกำนันขี่ม้าสมัครนายก อบต. -พิษณุโลก อดีตผู้สมัคร ส.ส.ลงนายก อบต.

952

อุตรดิตถ์ อดีตกำนันขี่ม้าสมัครนายก อบต. -พิษณุโลก อดีตผู้สมัคร ส.ส.ลงนายก อบต.

วันที่ 11 ตุลาคม 64 เวลา 09.09 น.ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพศาล หรรษไพบูลย์หรือกำนันเอก ได้ขี่ม้าขาวคู่ใจไปลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง

นายไพศาล กล่าวว่าตั้งแต่ตนเองลาออกจากการเป็นกำนันตำบลขุนฝาง ออกมาก็ยังมีใจมีความฝันและมีความหวังที่จะกลับเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดและหมู่บ้านของตนเองมาโดยตลอด

จวบจนกระทั่งทางรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารตำบลครั้งใหม่ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีของตนเองที่จะได้มีโอกาสกลับเข้ามารับใช้ประชาชนและทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนตำบลขุนฝางของตนเองอีกครั้งและขอเป็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่น ที่เน้นนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนรวมถึง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาตำบลขุนฝางในทุกมิติต่อไป

ซึ่งในการรับสมัครตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางในวันนี้ได้มีผู้สมัครจำนวน 3 ท่านด้วยกันและหลังจากการจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร นายไพศาล หรรษไพบูลย์ หรือ กำนันเอก ได้หมายเลขผู้สมัครหมายเลข 1

ส่วนบรรยากาศ วันแรกของการรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต.ของจังหวัดพิษณุโลก  มีผู้เดินทางมาลงสมัครนายก -ส.อบต.ทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะ อบต.บ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้สมัครนายก และสมาชิก อบต.เดินทางมา เพื่อลงชื่อก่อน 08.30 น.จึงจะมีสิทธิ์จับฉลากลำดับหมายเลข

ผลปรากฎว่า มีผู้สมัครนายก อบต.เพียง 2 คน คือ ว่าที่ ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย อดีต นายก อบต.บ้านกร่าง หมายเลข 1 และนายนคเรศ ฤทธิรอน อดีตผู้ใหญ่บ้าน และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย พิษณุโลก เขต 2 ได้หมายเลข 2

สำหรับสมาชิกสภา อบต.มีผู้สมัครลงครบทุกหมู่ บ้าน จำนวน 12 หมู่