รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีมตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่  11 เม.ย. 62 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก  นายวิบูลย์  จุติคีรีสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่สถานีขนส่งจังหวัดตาก เนื่องจากช่วงในเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อป้องปรามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน

สำหรับภาพรวมราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการ บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดตาก พบว่า ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังจำหน่ายในราคาปกติ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเน้นการตรวจสอบมาตรวัดว่าเติมเต็มลิตรหรือไม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น