พิษณุโลก”จุติ” มอบถุงยังชีพ-เงิน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 อำเภอ และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

609

พิษณุโลก”จุติ” มอบถุงยังชีพ-เงิน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 อำเภอ และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าตาล ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพของสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 200 ชุด

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวยากจนของนางสาวพา เพ็งเรือนงาม อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตาล ซึ่งมีสมาชิกครอบครัวพักอาศัยร่วมกันจำนวน 7 คน มีทั้งผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หนี้นอกระบบ บ้านพักทรุดโทรมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม รายได้ไม่เพียงพอ มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ และเครื่องอุปโภค-บริโภค

ต่อมาไปเยี่ยมครอบครัวนางสาวจันทร์ มาโพธิ์ชัย อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 100/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตาล มีสมาชิกครอบครัว 6 คน และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รายได้ไม่เพียงพอ บ้านเก่าทรุดโทรมที่ต้องจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ทุนการศึกษาเด็กและเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้

จากนั้นไปเยี่ยม ครอบครัวนายเสถียรนิ่มนวล บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตาล ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 3 คน และมีผู้พิการป่วยติดเตียง มีภาระหนี้สินนอกระบบบ้านเก่าทรุดโทรมที่ต้องจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้

เสร็จแล้ว เดินทางไปที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมือง บางระกำ พรหมพิราม และวังทอง จำนวน 1,523 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้มอบเงิน 619,245 บาท จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)(พอช.)ให้กับผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย