“จุติ ไกรฤกษ์” มอบถุงยังชีพสำนักนายกรัฐมนตรี 1800 ชุด ให้ผู้ประสบอุทกภัยบางระกำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม กศน.อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1800 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใย พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี หรือผู้ด้วยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม จึงได้ลงพื้นที่เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพ จำนวน 1800 ถุง จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก และมารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนและให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและความช่วยเหลือ ด้วยการบูรณการกันทุกหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงต่อไป

ซึ่งหลังจากนั้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะได้เดินทางไปขึ้นเรือเพื่อนำถุงยังชีพเข้าไปมอบให้กับประชาชนบริเวณริมแม่น้ำยม ที่ถูกน้ำแม่น้ำยมล้นตลิ่งท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรเข้า-ออก ได้ พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับประชาชน “เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน”

สำหรับอำเภอบางระกำ มีจำนวนประชากร 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายจำนวน 8 ตำบล คือ ตำบลบางระกำ ตำบลหนองกุลา ตำบลบึงกอก ตำบลท่านางงาม ตำบลวังอิทก ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลคุยม่วง และตำบลชุมแสงสงคราม รวม 54 หมู่บ้าน 868 หลังคาเรือน ราษฏรประสบภัย 1799 ราย