จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 177 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 159 ราย ขณะที่จำนวนเตียงรับผู้ป่วยอาการหนักคงเหลือ 7 เตียง

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (8 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 177 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 159 ราย อีก 18 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 5,233 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 955 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 399 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 8 ราย โรงพยาบาลรัฐ 183 ราย โรงพยาบาลเอกชน 360 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 5 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 699 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 209 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 47 ราย โดยขณะนี้คงเหลือเตียงสำหรับรับผู้ป่วยอาการหนัก 7 เตียง ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 40 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 9,402 ราย และรักษาหายแล้ว 8,299 ราย


ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 741,308 คน คิดเป็นร้อยละ 58.78 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 178,339 คน คิดเป็นร้อยละ 54.42 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 86,404 คน คิดเป็นร้อยละ 71.33 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 476,565 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66