วธ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับชุมชนวัดธรรมาธิปไตย ออกเยี่ยมและมอบของให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

337

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ พระมหามงคล กตปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอตรอน เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดธรรมาธิปไตย และคณะกรรมการชุมชน/วัดธรรมาธิปไตย ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และนำข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม พัดลม และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม วัดธรรมาธิปไตย ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นงานสาธารณะสงเคราะห์ และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่คนไทยมีน้ำใจ ช่วยเกื้อกูลกัน ในยามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสูงอายุหรือป่วยติดเตียง

โดยข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำออกแจกจ่ายดังกล่าว เป็นเครื่องไทยธรรมประกอบขันกัณฑ์เทศน์มหาชาติที่ทางคณะศรัทธาญาติโยมชุมชนวัดธรรมาธิปไตยได้รับมาจากงานทำบุญในวันสาทรไทยที่ผ่านมา จึงถือเป็นมหาทานบารมีที่ทุกภาคส่วน โดยมีพลังบวร บ้าน วัด ราชการ ขับเคลื่อนให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน