เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ผู้ป่วยหนัก 48 ราย

579

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ผู้ป่วยหนัก 48 ราย

วันที่ 7 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 89 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 82 ราย อีก 7 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 5,056 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 952 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 384 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 20 ราย โรงพยาบาลรัฐ 194 ราย โรงพยาบาลเอกชน 349 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 5 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 690 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 214 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 48 ราย โดยขณะนี้คงเหลือเตียงรับผู้ป่วยอาการหนัก 6 เตียง ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 40 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 9,225 ราย และรักษาหายแล้ว 8,182 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 725,358 คน คิดเป็นร้อยละ 57.51 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 177,061 คน คิดเป็นร้อยละ 54.03 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 85,836 คน คิดเป็นร้อยละ 70.47 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 462,928 คน คิดเป็นร้อยละ 56.98