พิษณุโลก คลัสเตอร์ใหม่ 28 ราย โรงงานชำแหละไก่บ้านกร่าง พบผู้ป่วยโควิด-19 ปิด 3 วัน

3116

พิษณุโลก คลัสเตอร์ใหม่ 28 ราย โรงงานชำแหละไก่บ้านกร่าง พบผู้ป่วยโควิด-19 ปิด 3 วัน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก แจ้งผลการประชุมทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ และลงมติด่วน ครั้งที่ 39/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 – 20.00 น.โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปิดบริษัทสัตตบงกชฟู๊ด จำกัด (โรงงานไทยเบสท์)  หมู่ที่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564
โดยเสนอนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงนามคำสั่งทันที

หลังพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนใน เป็นโรงงานชำแหละไก่ มีพนักงาน 120 คน พบผู้ติดเชื้อ  โดยพบผู้ป่วยรายแรก ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ราย ต่อมาวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ป่วยยืนยัน เพิ่มอีก  27 ราย  รวมเป็น  28  คน คิดเป็นอัตราป่วย 23.33  %  โดยให้เปิดดำเนินการได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น.

นอกจากนี้  ยังพบกลุ่มก้อนใหม่ คือ ร้านขายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก บอส & บีม 11 หมู่ที่ 8  ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก มีพนักงาน 37 คน ติดเชื้อ 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.62  และมีพนักงานของร้านถูกกักตัว 19 คน โดยทางร้านได้ดำเนินการปิดร้านตั้งแต่วันที่  4 จนถึงวันที่ 16 ต.ค. 64

ทั้งนี้ ก่อนเปิดดำเนินการให้ทางบริษัทฯ เสนอแผนและมาตรการป้องกันควบคุมโรค แก่ ศปก.อำเภอพิจารณาให้ความเห็นก่อน อีกทั้งมอบหมาย ศปก.อำเภอ เมืองพิษณุโลก ติดตามกำกับมาตรการดำเนินการตามแนวทางป้องกันควบคุมโรค