กองทัพบก มอบม้า 12 ตัว และอาหาร ให้สมาชิกสมาคมรถม้าลำปาง (คลิป)

536

กองทัพบก มอบม้า 12 ตัว และอาหาร ให้สมาชิกสมาคมรถม้าลำปาง

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความห่วงใยวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ที่มีความเกี่ยวข้องกับรถม้า ประกอบกับพิจารณาม้าสำหรับใช้งานของกองทัพบกที่สามารถช่วยเหลือและมอบให้สมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง จึงได้อนุมัติการมอบม้า จำนวน 12 ตัว จากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3  กรมการสัตว์ทหารบก  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดพิธีมอบม้าให้สมาชิกฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โพนี่แคมป์ บ้านพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32  พร้อมด้วย  พันเอก ธนเดช ธรรมชัย หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทนหน่วย ได้ส่งมอบอาหารม้า ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 จำนวน 110 กระสอบ ให้กับสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านอาหารม้าของสมาชิกฯเหล่านั้น โดยได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สร้างความดีใจ อบอุ่นใจและขอบคุณกองทัพบกที่ได้ช่วยเหลือห่วงใยสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เป็นอย่างดีต่อเนื่องเสมอมา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย