วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มแรก สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปของจังหวัดอุตรดิตถ์  ในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอลับแลและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดอุตรดิตถ์  ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค

โอกาสนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลลับแล  ได้จัดกิจกรรม kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “ปลอดภัย-เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer)  จำนวน 11,640 โดส กระจายไปทั้ง 8 อำเภอ ๆละ 600 โดส ยกเว้นอำเภอเมือง 6,840 โดส เพื่อจัดฉีดให้แก่นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐ พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ในระยะแรกมีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ที่จะฉีดวัดซีน  24,988 คน คิดเป็นร้อยละ 46.58 และในวันนี้มีนักเรียนที่เข้ารับการฉีด 403 คน

นายแพทย์เกษม  ตั้งเกษมสำราญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า ขอสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีน อันตรายจากโควิด-19 สูงกว่าการที่เกิดอันตรายจากฉีดวัคซีนหลายเท่า การฉีดวัคซีนสามารถทำให้อยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งหมด ทั้งจังหวัด ทั้งนี้ไม่มีใครช่วยชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ ทุกคนต้องช่วยกันฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเกินร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มในพื้นที่

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน