นายกฯ แม่สอด-ผู้ประกอบการชายแดน มอบถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด ให้ รพ.แม่สอด

604

นายกฯ แม่สอด-ผู้ประกอบการชายแดน มอบถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด ให้ รพ.แม่สอด

วันที่ 5 ตุลาคม 2564  เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีประเสริญ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก   นายอัครเดช ตาสะหลี  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแม่สอดฟรีโซน จำกัด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ร่วมมอบถังออกซิเจน จำนวน 20 ชุด ซึ่งเป็นถังออกชิเจน ขนาด 1.5 คิวและ 2 คิว อย่างละ 10 ถัง พร้อมอุปกรณ์  รวมมูลค่า 70,000 บาท  โดยมีนายแพทย์พิพัฒ  เคลือบวัง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด  พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด  รับมอบในครั้งนี้


นายแพทย์พิพัฒ  เคลือบวัง  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า  สำหรับถังออกชิเจนที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ถือว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน ที่เจ็บป่วย ที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องใช้  เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคปอด  มะเร็ง  ซึ่งผู้ป่วยมีความประสงค์จะรักษาตัวที่บ้าน หรือญาติยินยอมให้อยู่บ้าน ในพื้นที่ห่างไกล  สามารถหยิบยืมไปใช้ได้ เนื่องจากมีความ สะดวกต่อการขนย้าย บ้านไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้  ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับวันนี้ มีความครบครัน   สามารถเติมน้ำและใช้ได้เลย  การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในการช่วยต่อลมหายใจต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์

นายอัครเดช ตาสะหลี  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแม่สอดฟรีโซน จำกัดจำนวน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและกำลังทรัพย์  ร่วมบริจาคอุปกรณ์และสิ่งของที่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลน เพื่อให้โรงพยาบาลแม่สอด มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป