492

พิษณุโลก เริ่มเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ หนึ่งมื้อทานเจ หมื่นชีวิตรอดตาย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก( ฉ้ง เซ็ง เซี่ยง ตึ้ง ) จี่ ฉัง เกาะ พ่งไล้ยี่จับยี่เซี่ยวเกาะ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสืบสานประเพณีมหากุศล ถือศีลกินเจ

โดยมีพิธียกเสาตะเกียงฟ้าดิน พิธีเปิดกระถางธูปทององค์เทพเจ้า และพิธีรับเสด็จพระพุทธมารดาเต๋าเล่าหง่วนถุง พระนพราชากิ๊วอ้วงฮุกโจ้ว ณ มณฑลพิธีภายในวิหารมูลนิธิประสาทบุญสถาน ซึ่งกำหนดการถือศิลกินเจ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 -14 ตุลาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัส covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หมวยที่ประสาทนี้สถานจึงของดการเปิดโรงทานแต่ใช้การประกอบอาหารแจกจ่ายเป็นชุดให้กับสาธุชน แทงการนั่งรับประทานในโรงทาน เริ่มแจกจ่ายเวลา 10.00 ถึง 13.00 น.