พิษณุโลก Kick off  ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้ นร.อายุ 12-18 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน พ.ย.นี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2564  นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นพ.ไกรสุข  เพชระบูรณิน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.พุทธชินราช ตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจการจัดบริการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ตามกิจกรรม Kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนต่อไป ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี    โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก ได้จัดขึ้น  ณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก พร้อม ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ตามที่ได้นัดหมายไว้ จำนวน 97 คน  จากนั้นจะทยอยฉีดให้โรงเรียนต่างๆ ไปจนถึงวันที่ 12 ต.ค. นี้

ผู้ว่าราชการพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัด ได้ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัด  ดำเนินการตามแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ on site ได้ในภาคการศึกษาหน้า โดยรวบรวมจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนและผู้ปกครองยินยอม เบื้องต้นมีรายชื่อแล้ว กว่า 40,000 ราย  คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว  หลังจากนี้จะใช้เวลาทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019