จ.ตาก kick off ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19 เข็มแรกสำหรับนักเรียน อายุ 12 ปี ขึ้นไป ภายใต้กิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “ปลอดภัย-เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันนี้ (4 ต.ค. 64) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มแรกสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ของจังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายมานัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก นายศราวุธ ทังดิน รักษาการนายอำเภอเมืองตาก นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดตากซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ประกอบกับมีแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมา อีกทั้งจังหวัดตากยังเป็น 1 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดด้วย

โอกาสนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงได้จัดกิจกรรม kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “ปลอดภัย-เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยจังหวัดตากได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 20,100 โดส เพื่อจัดฉีดให้แก่นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐ พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

สำหรับวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้นำวัคซีน Pfizer จำนวน 120 โดส มาให้บริการฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ซึ่งถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนครั้งแรกของจังหวัดตากอีกด้วย