กฟผ. ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้รับวัคซีนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดอุตรดิตถ์

398

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดยนายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด ภายในบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น อาทิ แป้ง ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ ผงซักฟอก กาแฟ นม ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา และผ้าขนหนู ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับมอบ

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” (เข็มที่ 2) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าเซ่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน