พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สิ่งของพระราชทาน ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก (คลิป)

514

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สิ่งของพระราชทาน ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 ตุลาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของประธานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1886 ชุด ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

 

นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจำนวน 4 อำเภอได้แก่อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเนินมะปราง และอำเภอเมืองพิษณุโลก ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 28 ตำบล 120 หมู่บ้าน บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ 1886 หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 22,556 ไร่ สถานการณ์ บางอำเภอเข้าสู่สภาวะปกติ แต่พื้นที่อำเภอวังทอง และอำเภอเมืองพิษณุโลก ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่

ต่อมา พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์องคมนตรี ได้เดินทางไปดูสภาพพื้นที่น้ำท่วม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งไสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก โดยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้