พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของมอบประชาชนจังหวัดตาก

481

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของมอบประชาชนจังหวัดตาก

วันที่ 28 กันยายน 2564  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 1,995 ชุด

โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรีปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตาก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ครอบครัวนางกรรณิการ์ สาเขตร์ อายุ 82 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และครอบครัวเด็กชายเตชิน แสงเจริญ อายุ 4 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย

โอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการป้องกันในอนาคตในพื้นที่จังหวัดตาก  อีกด้วย

ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดตาก ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก และเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมขังในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 6 อำเภอ 29 ตำบล 191 หมู่บ้าน 16 ชุมชน ประกอบด้วยอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 22,733 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 2 ราย เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 97 สาย พื้นที่ทางการเกษตรด้านพืช 13,498 ไร่ และด้านการประมง เสียหาย 387 บ่อ

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตาก รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

หลังจากนั้น องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนายเอกสิทธิ์ แซ่เตี่ยว บ้านเลขที่ 47/2 , ครอบครัวนายวิชาญ สอนศิริ บ้านเลขที่ 61 , ครอบครัวนายสินทาน นวะแก้ว บ้านเลขที่ 61/2 , ครอบครัวนางเบญจนา สอนวงษ์ บ้านเลขที่ 168 และครอบครัวนายถวิล เพชรนิล บ้านเลขที่ 38 บ้านแพะ หมู่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก โดยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้