สมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 3 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 0900 คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อปลุกจิตสำนึก ให้คนไทย มีความรู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ และในปัจจุบัน โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบข่าย ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งได้สร้างผู้มีจิตอาสาที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการช่วยเหลือดูแลสังคมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณ “สระสองห้อง” พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้มีความสะอาด ดูสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากที่ใช้เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 6 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา