เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 90 ราย

569

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 90 ราย โดย 87 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด รวมผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 4,239 ราย


สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (27 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 90 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 87 ราย อีก 3 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,239 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 894 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 385 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 74 ราย โรงพยาบาลรัฐ 177 ราย โรงพยาบาลเอกชน 253 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 5 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 690 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 166 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 31 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 7 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 40 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 8,408 ราย และรักษาหายแล้ว 7,455 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 628,361 คน คิดเป็นร้อยละ 49.82 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 166,714 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 76,208 คน คิดเป็นร้อยละ 62.91 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 385,439 คน คิดเป็นร้อยละ 47.44