ปภ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ บางจุดเริ่มสู่ภาวะปกติ

298

วันนี้ (27 ก.ย.64) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) รายงานสาธารณภัยหลายพื้นที่ ได้แก่ อำเภอแม่วาง เวลาประมาณ 07.00 น. เกิดเหตุน้ำหลากในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง ในขณะนี้น้ำป่าจากสบวิน และแม่น้ำวางได้ลงสมทบ ถึงตำบลทุ่งรวงทอง บ้านดอนปิน ปัจจุบันฝนหยุดตกแล้ว

อำเภอสันป่าตอง น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นล้นสะพาน เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ได้นำกระสอบบรรจุทรายมาวางปิดกั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนของราษฎร บนสะพานรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ และทางหมู่บ้านได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ ปัจจุบันฝนหยุดตกแล้ว

อำเภอจอมทอง (วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 17.00 น.) เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ 2 จุด จุดที่ 1 ทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก บ้านผาหม่อน และจุดที่ 2 ระหว่างบ้านผาหม่อนเก่า ขึ้นไปบ้านผาหม่อนใหม่ กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. และได้ดำเนินการแก้ไข อปท. ในพื้นที่เข้าพื้นที่เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว