สุโขทัย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี”สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์  มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.รมน.)จังหวัดสุโขทัย ฝ่ายทหาร ในฐานะหัวหน้าส่วนประสานงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย (กกล.รส.จว.ส.ท. )เป็นประธานนำข้าราชการ ครู ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ ต.บ้านใหม่สุขเกษม และ ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พลับพลาบ้านทุ่ง หมู่ที่3 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ

รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี  ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังมีมติให้ถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” 

เครดิตภาพ:ปชส.สุโขทัย