เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 70 ราย

660

วันนี้ (25 ก.ย.64) เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 70 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 63 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,087 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 846 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 396 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (อ.อมก๋อย) 15 ราย โรงพยาบาลรัฐ 194 ราย โรงพยาบาลเอกชน 235 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 652 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 143 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 44 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 7 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 40 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 8,256 ราย และรักษาหายแล้ว 7,337 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 593,883 คน คิดเป็นร้อยละ 47.09 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 164,531 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 73,562 คน คิดเป็นร้อยละ 60.73 และกลุ่มประชาชน18-59 ปี ฉีดแล้ว 355,790 คน คิดเป็นร้อยละ 43.79