วันนี้ 25 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ตรวจสอบ หลังทราบข่าว ว่าองค์เจ้าพ่อพะวอ ไม้สักแกะ สลักอายุเก่าแก่ ความสูง กว่า 1 ฟุต ตั้งอยู่ภายในศาล ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน แม่ตาวใหม่ หมู่ 3 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถูกโจรกรรมหายไปอย่างไร้ร่องรอย


นายพิเชษฐ์ เมืองสร้อย อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่นับถือเจ้าพ่อพะวอ กล่าวว่า หลังจากองค์เจ้าพ่อพะวอไม้แกะสลักเก่าแก่ได้หายไป ก็รู้สึกเสียใจ เนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือเคารพกราบไหว้ ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ จึงอยากวิงวอน ให้ผู้ขโมยไป นำมาคืนไว้ที่เดิม

ด้านคุณยายแก้ว ดวงรัตน์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 161 หมู่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่าเจ้าพ่อพะวอ ไม้แกะสลักองค์เก่าแกะดังกล่าว เดิมทีเป็นของ ส.อบต. คนหนึ่ง ได้บนบานเจ้าพ่อพะวอ สมัยลงสมัครเลือกตั้ง และนำองค์พะวอแกะสลักมาถวายไว้ที่ศาล ซึ่งเดิมทีศาลตั้งแห่งนี้อยู่ภายในพื้นที่บ้านยาย เมื่อกว่า 32 ปีก่อน แต่เมื่อได้มีการเข้าทรง เจ้าพ่อพะวอตามความเชื่อชาวบ้าน ท่านต้องการ ศาลที่อยู่นอกอาณาเขต ของพื้นที่บ้าน ตนจึงแบ่งพื้นที่ตนเพื่อสร้างศาลเจ้าพ่อพะวอดังกล่าว เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ จนต่อมามีประชาชนทั้งชาวไทยและเมียนมา ต่างมาสักการะ จัดพิธีกราบไหว้รดน้ำขอพรตามประเพณี ที่สืบทอดกันมาทุกปี จนช่วงค่ำวานนี้ ตนกำลังจะเข้าไปสักการะ องค์เจ้าพ่อพะวอ จึงมาทราบว่าองค์ไม้แกะสลักเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ภายในศาลดังกล่าวได้หายไป


อย่างไรก็ตาม ท่านเจ้าพ่อพะวอ ตามตำนานกล่าวว่า ถือเป็นชายชาตินักรบชาวกะเหรี่ยงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้ง ให้มีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทยในรัชสมัยของพระองค์ท่าน คอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุหรือข้าศึกศัตรูรุกล้ำแดนมา

ลุถึง..ปีมะแมสัปตศกพุทธศักราช 2318 (31 ตุลาคม) กองทัพข้าศึกเคลื่อนทัพมายังไทยเพื่อเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ ท่านเจ้าพ่อพะวอนำกำลังไพร่พลที่มีเพียงหยิบมือเดียว เข้าหาญปะทะกับข้าศึกศัตรูอย่างกล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว ทุกท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนถึงแก่ชีวิต ทุกคน ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมา กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงวีรกรรม ความเสียสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย และปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้อย่างหวงแหน วิญญาณของท่านได้วนเวียนสถิต เป็นเทพยดารักษาเมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้

ทำให้ชาวอำเภอชายแดนและชาว จังหวัดตาก ให้ความเคารพนับถือ เป็นอย่างมาก จนมีการสร้างศาลเจ้าพ่อพะวอ เพื่อเคารพสักการะ ตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆ จำนวนหลายแห่ง