ชาวพิษณุโลก ร่วมห่มผ้าเจดีย์หลวง ซึ่งมีความสูง 24 เมตร และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย

วันที่ 10 เมษายน 2562 วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ พร้อมด้วยนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมเปิดงานสงกรานต์วิถีไทย “นุ่งโจม ห่มสไบ เที่ยวสงกรานต์วิถีไทย เมืองสองแคว” และประเพณีห่มผ้าเจดีย์หลวง สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับวัดราชบูรณะ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2562

เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นปีใหม่วิถีไทย ประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันเขียนชื่อตนเอง และครอบครัวกว่า 100,000 ชื่อ บนผืนผ้า 3 สี ประกอบด้วยสีเงิน สีนาก สีทอง จึงเรียกว่า “ผ้าสามกษัตริย์” นำมาเย็บรวมกัน มีกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร พระสงฆ์ทำพิธีสวดชุมนุมเทวดา เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสักขีพยานในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะทำพิธีอัญเชิญผ้าสามกษัตริย์ ไปห่มเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ ซึ่งมีความสูง 24 เมตร เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความเป็นไทย

 

ขณะเดียวกันทางวัดราชบูรณะ ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สดสวยงาม และให้นักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ ด้วยวิธีการชักลอกเพื่อนำน้ำขึ้นไปสรง เนื่องจากเจดีย์หลวงมีความสูง 24 เมตร ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ นี้

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ องค์หลวงพ่อทองดำ องค์หลวงพ่อทองสุข และองค์หลวงพ่อทองขาว ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลวงและพระอุโบสถของวัด ให้นักท่องเที่ยวได้กราบสักการะขอพร พร้อมชื่นชมภาพสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ฝาพนังของพระอุโบสถ และรอดท้องเรือหลวง สมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บ