ผู้ว่าฯ ตาก ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองตาก

วันที่ 24 ก.ย. 64 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไม้งาม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักขึ้น-ล่อง สู่จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลไม้งาม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปดูปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน ที่บริเวณหนองหลวง ผ่านคลองตาต่วน ก่อนลงสู่แม่น้ำปิง โดยหนองหลวงเป็นแหล่งรับน้ำขนาดใหญ่ที่รับน้ำจากตำบลไม้งามหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในหนองหลวงใกล้เต็มความจุที่สามารถรองรับน้ำได้ จึงต้องเร่งระบายน้ำจากหนองหลวงลงสู่แม่น้ำปิงผ่านทางตำบลหัวเดียด และตำบลหนองหลวง ให้ได้มากที่สุด

โดยเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำจากหนองหลวงลงสู่แม่น้ำปิง และให้ขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล เพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วย