เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 84 ราย

677

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 84 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 84 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัดถึง 79 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (24 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 79 ราย ส่วนอีก 5 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,017 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 805 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 375 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 19 ราย โรงพยาบาลรัฐ 171 ราย โรงพยาบาลเอกชน 288 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 7 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 633 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 131 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 36 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย วันนี้มีผู้เสียงชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 40 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 8,186 ราย และรักษาหายแล้ว 7,295 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 587,185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.57 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 163,708 คน คิดเป็นร้อยละ 49.96 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 72,941 คน คิดเป็นร้อยละ 60.21 และกลุ่มประชาชน 18-59 ปี ฉีดแล้ว 350,535 คน คิดเป็นร้อยละ 43.15