545

1 ปี ทภ.3 ยึดยาบ้า 60 ล้านเม็ด จับกุมผู้ต้องหา 614 ราย ยึดทรัพย์มูลค่า 600 ล้านบาท

วันที่ 22 กันยายน 2564 พลโท บุญยืน อินกว่าง  แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการสกัดกั้น โดยเฉพาะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ,กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ,กองกำลังผาเมือง สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ห้วงปีงบประมาณ 2564 สามารถจับกุมผู้ต้องหา 614 ราย ตรวจยึดยาบ้า  60 ล้านเม็ดเศษ (60,045,657 เม็ด), ไอซ์  450 กิโลกรัม, เฮโรอีน 82 กิโลกรัม และ เคตามีน 29.5 กิโลกรัม และมีการจับกุมรายสำคัญ จากการปฏิบัติงานด้านการข่าว ร่วมกับหน่วยงานด้านการสกัดกั้นที่สำคัญ 4 ครั้ง

ขณะเดียวกันได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสกัดกั้นลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้น และยึดทรัพย์ ตามนโยบายและสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ดำเนินการกับกลุ่มนายทุน ผู้ขาย อย่างเข้มงวด โดยกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งเป้ายึดทรัพย์ในปี 64   ให้ได้ 6,000 ล้านบาท  ซึ่งที่ผ่านมาจากการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ได้มีการจัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติ  900 เป้าหมาย สามารถยึดทรัพย์ตามนโยบาย มูลค่าทรัพย์กว่า 600 ล้านบาท โดยเฉพาะการขยายผลยึดทรัพย์สิน ในพื้นที่ อ.ภูซาง จว.พ.ย. และ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย รวมมูลค่า 5 ล้านบาท ,การเปิด“ยุทธการฟ้าสางที่ลานนา” สามารตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 360 ล้าน และ“ยุทธการพิทักษ์ล้านนา” ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 70 ล้านบาท   นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด “ปฏิบัติการยึดทรัพย์โพยก๊วนบังลาย” สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 100 ล้านบาท  , “กวาดทรัพย์เครือข่ายกาก้า มังกรหลับ” ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านบาท  ตลอดจนการ“ยึดทรัพย์คดียาเสพติดรายสำคัญ” มูลค่า 3.9 ล้านบาท

แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้เข้าตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จำนวน 73 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 แห่ง, จังหวัดเชียงราย จำนวน 16 แห่ง จังหวัดพะเยา จำนวน 22 แห่ง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 แห่ง ตลอดจนการเข้าตรวจสอบการขนส่ง ทางรถไฟ  การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และทางรถยนต์ เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย และ ยาเสพติด ที่อาจซุกซ่อนไปกับผู้โดยสาร และสินค้าทางการเกษตร

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) หน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 มีบทบาทสำคัญภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด และภารกิจอื่นๆ