1604

พิษณุโลก น้ำไหลเข้าทุ่ง”บางระกำโมเดล” 62,044 ไร่ ชป.แจ้งเตือนน้ำยมล้นตลิ่งน้ำ มรสุมพาดผ่าน 20-27 ก.ย.

วันที่ 22 ก.ย.64 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าวว่า สถานการณ์น้ำล่าสุด เวลา 06.00 น.วันนี้ คือ
1.สถานการณ์แม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย สถานีวัดน้ำ Y.14 A อ.ศรีสัชนาลัย  ปริมาณน้ำไหลผ่าน 102.90 ลบ.ม/วินาที (ปกติ)  ประตูน้ำ(ปตร.)หาดสะพานจันทร์ เก็บกักน้ำ 10.93 ล้าน ลบ.ม.(71.48%) ระบายน้ำ 57.81 ลบ.ม/วินาที (ปกติ)  – สถานีวัดน้ำ Y.4 อ.เมือง ระดับน้ำสูง 4.72 ม. (ระดับตลิ่ง 8.15 ม.)  ปริมาณน้ำไหลผ่าน 107.60 ลบ.ม/วินาที (ปกติ) – อ่างเก็บน้ำแม่มอก เก็บกักน้ำ 113.92 ล้าน ลบ.ม (103.56%) ระบายน้ำ 3.04 ล้าน ลบ.ม/วัน สถานการณ์น้ำท่วมยังคง มีน้ำล้นอ่างแม่มอก และฝนตกชุก พื้นที่ลุ่มต่ำ ฝั่งขวา ของแม่น้ำยม คือ อ.ทุ่งเลลี่ยม, อ.สวรรคโลก,  อ.ศรีสำโรง, อ.เมือง, อ.คีรีมาศ และ อ.กงไกรลาศ                                  2.สถานการณ์น้ำแม่น้ำยมจังหวัดพิษณุโลก (แม่น้ำยมสายหลัก)
ประตูน้ำระบายน้ำ(ปตร.)วังสะตือ ระบายน้ำโดยเปิดยกบานลอยเร่งการระบายน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 253 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำเหนือ 41.78 มรทก. ระดับน้ำท้าย 41.70 ม.รทก. ระดับตลิ่ง 42.40 ม.รทก. (เฝ้าระวัง)
-สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ   ปริมาณน้ำไหลผ่าน 324.40 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำสูง 6.20 ม. ระดับตลิ่ง 6.40 ม.  (เฝ้าระวัง) ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ น้ำเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำยม และ น้ำไหลหลาก จากจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในเขต อ.บางระกำ ต.คุยม่วง ต.ชุมแลงสงคราม ต.ท่านางาม ต.บึงกอก ต.นิคมพัฒนา

3.สถานการณ์น้ำ แม่น้ำยมจังหวัดพิษณุโลก (แม่น้ำยมสายเก่า)  – ปตร.ยมน่าน ระบายน้ำ 47.03 ลบ.ม/วินาที และ ปตร.ยมเก่า ระบายน้ำ 6.27 ลบ.ม/วินาที – ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ ระดับน้ำ ล้นฝายน้ำล้น (ระดับ ฝายน้ำล้น 39.70 ม.รทก.) สถานการณ์ยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่ 265,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ แต่ปัจจุบัน น้ำหลากจากแม่น้ำยมเข้าทุ่งบางระกำโมเดลแล้ว 62,044 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำ 79.50 ล้าน ลบ.ม (19.88%)
ชลประทานจึงแจ้งเตือน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ โดยในช่วงวันที่ 20-27 ก.ย 64 จากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในบางพื้นที่ อาจเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และปริมาณน้ำที่ไหลหลากจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะฝั่งขวาแม่น้ำยม

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ  เปิดเผยว่า มวลน้ำจากแม่มอก จ.สุโขทัยยังคงไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นบริเวณกว้างที่บางระกำ แต่สถานการณ์น้ำ ยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด อยู่ในสถานการณ์แจ้งเตือน และควบคุมได้ ล่าสุดกำลังผันน้ำทั้งหมดเข้าทุ่งบางระกำโมเดล ปัจจุบันน้ำกำลังไหลบ่าเข้าทุ่งบางระกำ ที่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ  ตนจึงลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านและมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 43 ชุด/ครัวเรือน คือ ชุมชนบ้านคลองปลากราย ม.15 ตำบลบางระกำ จำนวน 20 ครัวเรือน ชุมชนบ้านวังแร่ ม.3 ตำบลชุมแสงสงคราม จำนวน 20 ครัวเรือน และ ชุมชนบ้านห้วยชัน ม.3 ตำบลท่านางงาม จำนวน 3 ครัวเรือน