พิษณุโลก จัดสร้างห้องสูดดมสมุนไพร แพทย์แผนไทย ศูนย์พักคอย

552

พิษณุโลก จัดสร้างห้องสูดดมสมุนไพร แพทย์แผนไทย ศูนย์พักคอย

วันที่ 19 ก.ย. 64 พ.อ. วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร.ต.รังสรรค์ เขียวทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด พิษณุโลก เจ้าหน้าที่จาก มทบ.39 และ พัน.สห.31 ร่วมกับ ร.อ.อุบล พุทธรักษณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ที่ปรึกษาคณะทำงานพืชสมุนไพรเพื่อชาติ ที่ช่วยออกแบบ และสร้าง “ห้องสูดดมไอต้ม ไอระเหยของพืชสมุนไพรแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพ”

เพื่อช่วยเสริมระบบการหายใจและการทำงานของปอดให้กับผู้เข้าพักรักษาตัวที่บริเวณ”ศูนย์พักคอยแห่งที่ 1″ บริเวณโดมด้านหลังของศูนย์กีฬาในร่ม ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อขับเคลื่อนเรื่องของ”พืชทางเลือก” ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรรวมถึงพืชทางเศรษฐกิจอื่น ของจังหวัดพิษณุโลก

โดยให้คำแนะนำการใช้พืชสมุนไพร เพื่อการ “สูด ดม ไอต้มเพื่อสุขภาพ” และ”บำบัดรักษาอาการหายใจไม่สะดวก” ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข และยินดีที่จะมอบลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้ส่วนราชการและภาคเอกชนอื่นๆ นำไปเป็นต้นแบบการสร้าง”ห้องสูด ดม ไอต้มสมุนไพรแพทย์แผนไทย”เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยต่อไป