ฉก.ทพ.35 ร่วมกับราษฏรบ้านเลอตอ ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ชำรุด จากน้ำกัดเซาะ

262

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับราษฏรบ้านเลอตอ ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ชำรุด จากน้ำกัดเซาะ ลดความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรที่ยากลำบากในช่วงฤดูฝน


ชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลร่วมกับ ราษฎรบ้านเลอตอ ช่วยกันดำเนินการเทปูนคอนกรีต ปรับปรุงเส้นทางถนนภายในหมู่บ้านบ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมระยะทางกว่า 300 เมตร เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ทำให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน ที่ต้องใช้เส้นทางเข้าออก หมู่บ้านเป็นประจำ เกิดความยากลำบากในการใช้สัญจรเดินทางภายในหมู่บ้าน เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ถนนถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องลึก เกิดบ่อหลุมกลายเป็นทะเลโคลน บางวันฝนตกหนัก รถติดร่องโคลนจนผ่านไปไม่ได้


ทำให้หลายหน่วยงานผนึกกำลังในการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าว ซึ่งได้รับงบประมาณในลักษณะระดมทุน จากพระสงฆ์ ชาวบ้าน โครงการหลวงและ ชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว รวม ระยะทางกว่า 120 เมตร กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยทหารกับชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น