อุตรดิตถ์ ที่ปรึกษา รมช.คลัง ลงพื้นที่มอบขวัญกำลังใจศูนย์พักคอย (Community Isolation)อำเภอน้ำปาด

วันที่ 19 กันยายน 64 เวลา 14.00 น.นายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายจีรศักดิ์ กองมา สจ.เขต 1 อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ และนายประจวบ อองกุลนะ สจ.เขต 2 อำเภอน้ำปาดได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่อำเภอน้ำปาด ได้แก่ศูนย์พักคอยจุดบ้านม่วง ม.4 ต.บ้านฝาย ศูนย์พักคอยบ้านต้นม่วง ต.เด่นเหล็ก กิ่งกาชาด อ.น้ำปาด

โดยมีผู้นำหมู่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยให้การต้อนรับพร้อมทั้งแวะเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านที่กำลังช่วยกันสร้างบันไดนาควัดดอยภูดอยเงิน พร้อมรับปากช่วยเหลือในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน 64 ไร่ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบปัจจัยร่วมทำบุญในการก่อสร้างบันไดนาคกับทางวัดดอยภูเงินจำนวนหนึ่ง โดยในวันนี้ได้มีการมอบแมส เจลแอลกอฮอล์ปืนฉีดแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดขาตั้งพื้นให้แก่ทุกศูนย์พักคอยที่ไปตรวจเยี่ยมอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน