จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 48 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 39 ราย และมีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (19 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 48 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 39 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,650 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 706 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 321 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 1 ราย โรงพยาบาลรัฐ 145 ราย โรงพยาบาลเอกชน 232 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 7 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 558 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 120 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 22 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 6 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,819 ราย และรักษาหายแล้ว 7,071 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 550,213 คน คิดเป็นร้อยละ 43.63 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 159,243 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 69,102 คน คิดเป็นร้อยละ 57.04 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 321,868 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62