เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 44 ราย เป็นผู้อยู่ในจังหวัด 37 ราย

1068

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 44 ราย เป็นผู้อยู่ในจังหวัด 37 ราย

วันที่ 18 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 44 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,602 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 681 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 301 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 17 ราย โรงพยาบาลรัฐ 145 ราย โรงพยาบาลเอกชน 217 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 538 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 123 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 18 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,771 ราย และรักษาหายแล้ว 7,045 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 540,169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.83 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 158,318 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 68,266 คน คิดเป็นร้อยละ 56.35 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 313,585 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60