663

“ลับแล”เปิดงานนิทรรศการ ปชส.โปรแกรมของผู้ประกอบการ (Champ) บ้านนอกด่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ

เมื่อ 17 ก.ย.2564 ที่บริเวณน้ำตกแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนชุมชน ในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand-On Program Exhibition : D-HOPE)

โดยดึงอัตลักษณ์ชุมชนดั้งเดิม ที่เน้นความเรียบง่ายซึ่งดำเนินมาหลายชั่วอายุคน มาสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ พร้อมมีสินค้า ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเลือกชื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนที่มีความพร้อม จำนวน 76 จังหวัด 100 ชุมชน โดยจังหวัดอุตรดิตถ์คัดเลือกชุมชนบ้านนอกด่าน ม.4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นชุมชนเป้าหมายการดำเนินงาน กิจกรรมภายในงานเป็นการจัดแสดงนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (champ) จำนวน 10 โปรแกรม ประกอบด้วย โปรแกรมทำข้าวพันผัก โปรแกรมทำหมี่พัน ทำถั่วแปป โปรแกรมปลูกไม้มงคลจิ๋ว โปรแกรมทำขนมฝอยสวบ ทำไม้กวาด ทำพวงกุญแจ ทำสบู่เหลวทองคำ ทำกระเป๋าผ้า และโปรแกรมเสียบยอดทุเรียน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ

ด้านนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน