1086

ดอนเมือง-พิษณุโลก 2 สายการบิน นกแอร์-ไลอ้อนแอร์ เปิดเที่ยวบิน 16-30 ก.ย.

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งตารางเที่ยวบินจากสายการบินนกแอร์-ไลอ้อนแอร์ ระหว่างดอนเมือง-พิษณุโลก และพิษณุโลก-ดอนเมือง ในช่วงวันที่ 16-30 กันยายน 2564

โดยสายการบินนกแอร์ มีตารางเที่ยวบิน วันที่ 18,22,25,29 ดอนเมือง – พิษณุโลก 08.00 – 09.00 น.และพิษณุโลก-ดอนเมือง 09.30 -10.30 น.

ส่วนสายการบินไลอ้อนแอร์ มีตารางเที่ยวบิน วันที่ 16,18,23,25,30 กันยายน ดอนเมือง-พิษณุโลก 14.25 – 15.25 น.และพิษณุโลก-ดอนเมือง
15.55 -16.55 น.

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการสำหรับเข้า – ออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1. ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสาร และผู้ที่มาใช้บริการบริเวณทางเข้าอาคารที่พักผู้โดยสารด้วยเครื่อง Thermoscan
วัดอุณหภูมิผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำท่าอากาศยาน และกำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในท่าอากาศยานพิษณุโลก พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น เจลล้างมือให้บริการแก่ผู้โดยสาร
2. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานพิษณุโลกต้องทำการสแกน QR Code “ไทยชนะ” พร้อมติดตั้ง Application
“หมอชนะ” เพื่อเช็คอิน และติดตามอาการของผู้โดยสาร ณ จุดทางเข้าอาคารและจุดประตูทางออกของ
อาคารท่าอากาศยานพิษณุโลก และกำหนดให้ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานพิษณุโลก ให้มี
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  1 เมตร เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารยืนใกล้ชิดหรือมีโอกาสสัมผัสกับผู้โดยสารคนอื่น พร้อมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการกับผู้โดยสาร

ผอ.ท่าอากาศยานพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ส่วนห้องผู้โดยสารขาออก ตั้งจุดวัดอุณหภูมิ บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผู้โดยสารภายในประเทศ
2. กำหนดให้ผู้โดยสารทำการสแกน QR Code “ไทยชนะ” พร้อมทั้งให้บริการเจล แอลกอฮอล์สำหรับ
ล้างมือแก่ผู้โดยสารขาออก และห้องผู้โดยสารขาเข้า
1. ตั้งจุดวัดอุณหภูมิ บริเวณห้องขาเข้า
2. สแกน QR Code “SAVE PHITSANULOK” และลงข้อมูลผู้เดินทาง พร้อมทั้งให้บริการเจล
แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแก่ผู้โดยสารขาเข้า

สำหรับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด​ หรือพื้นที่สีแดงเข้ม​ 29​ จังหวัด จากเดิมจะต้องมีการกักตัว 14 วัน ให้มีการยกเว้นไม่ต้องกักตัวหากได้รับวัคซีนครบโดส​ หรือใช้ชุดตรวจ ATK ทั้งนี้จะต้องมีการลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่น save phisanulok และพิดโลกพร้อม​ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาทำธุระในพื้นที่​