เปิดงานสงกรานต์วิถีไทยวัดราชบูรณะ “นุ่งโจม ห่มสไบ เที่ยวสงกรานต์วิถีไทย เมืองสองแคว”


วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมเปิดงานสงกรานต์วิถีไทย “นุ่งโจม ห่มสไบ เที่ยวสงกรานต์วิถีไทย เมืองสองแคว” ณ วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2562


นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ลานหน้าเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และวัดราชบูรณะ ได้จัดกิจกรรมขนทรายเข้าวัด

สำหรับสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย สงกรานต์วิถีไทย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2562 เทศบาลนครพิษณุโลกโดยชุมชนต่าง ๆ กว่า 50 ชุมชนได้สืบทอดประเพณีก่อเจดีย์ทรายของชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์

การจัดงานสงกรานต์วิถีไทย วัดราชบูรณะ “นุ่งโจม ห่มสไบ เที่ยวสงกรานต์วิถีไทย เมืองสองแคว” ณ วัดราชบูรณะ ได้จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งมีมาแต่โบราณ ได้แก่ จัดกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย การแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคละ การแสดงการละเล่นเด็กไทย การแสดงเพลงพื้นบ้าน ลำตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว โดยไฮไลท์ของงานคือ พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญทอดผ้าป่า พิธีแห่ผ้าห่มสามกษัตริย์ ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์หลวง และสรงน้ำพระเจดีย์หลวง

โดยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยวัดราชบูรณะ และร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษายน 2562 นี้ ณ วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก