แรงงานเมียนมา แห่เดินทางกลับฉลองเทศกาลปีใหม่ผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนแห่งที่ 1 วันละกว่า 4 พันคน ด้าน ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องบริการยืนเอกสารผ่านแดน


บรรยากาศที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงนี้ พบว่ามีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา ที่ทำงานในประเทศไทย ต่างเริ่มเดินทางกลับประเทศเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
ด้านพันตำรวจเอกแมน รัตนประทีป ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานที่จะเดินทางกลับอย่างเต็มที่ โดยเปิดช่องบริการยืนเอกสาร เพิ่มรวมกว่า 10 ช่องตรวจ เพื่อรองรับแรงงานที่เดินทางในช่วงนี้ที่คาดว่าจะมีจำนวนมากหลายเท่าตัว


ขณะที่ข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พบว่าในช่วงใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีแรงงานชาวเมียนมา เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ยิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะขาออก วันละกว่า 4,700 คน ในขณะที่ยอดรวมการเดินทางเข้าออกชายแดน จากปกติ จำนวนประมาณกว่า 5 พันคนต่อวัน สูงขึ้นเป็น 8 พันคนต่อวัน และคาดว่าในช่วงนี้จะมีการเดินทางเข้าออกชายแดน เพิ่มขึ้น ทั้งกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และการเดินทางเข้าออกเพื่อซื้อสินค้า เตรียมไปฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น