พิษณุโลก กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัดซีน “ซิโนฟาร์ม” 5,000 โดส ฉีดกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดษณุโลก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้กับกลุ่มเปราะบาง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5,000 โดส หรือ 2,500 คน  และได้ดำเนินกระจายไปทุกอำเภอภายในจังหวัด เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ยากจน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน