เมืองแพร่ พิษน้ำป่า ตอหม้อสะพานหาย 3 หมู่บ้าน อำเภอเด่นชัย เดือดร้อนหนัก (คลิป)

155

เมืองแพร่ พิษน้ำป่า ตอหม้อสะพานหาย 3 หมู่บ้าน อำเภอเด่นชัย เดือดร้อนหนัก (คลิป)

yoSugQiUo7

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายเสถียร อัครเศรษฐพงษ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย นางสาวรำพู จันต๊ะปะตุ นักวิชาการนโยบายและแผน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นายสาคร หมั่นขีด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หมวดการทางเด่นชัย และผู้นำหมู่บ้าน เข้าตรวจสอบสภาพสะพานข้ามลำห้วยแม่พวก บริเวณหมู่ 8 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

เนื่องจากพบว่าสะพานอยู่ในสภาพชำรุด ตอหม้อและคานสะพานถูกน้ำป่าพัดได้รับความเสียหายเหลือเพียงตัวพื้นสะพาน ส่งผลให้สะพานไม่สามารถรองรับน้ำหนักกดทับได้ รถยนต์ทุกชนิดผ่านไม่ได้ ทำให้ชุมชนที่ต้องใช้สะพานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจำนวน 3 หมู่บ้าน.รวมกว่า 400 หลังคาเรือน โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันผลผลิตการเกษตรของหมู่บ้านเป็นผลไม้จำพวกทุเรียน ลองกอง รางสาด พ่อค้าไม่สามารถเข้าไปซื้อผลผลิตได้ การลำเลียงต้องผ่านสะพานดังกล่าว นอกจากนั้นยังกระทบกับกลุ่มผู้ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ที่มีอยู่จำนวนมากใน 3 ชุมชนดังกล่าว

นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ได้หารือร่วมกับ หมวดการทางเด่นชัย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ อบจ.แพร่ พบว่า สะพานดังกล่าวไม่สามารถซ่อมได้ต้องรื้อออกและสร้างใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตั้งเบิกงบประมาณอาจต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี จึงได้มีความเห็นให้ใช้สะพานชั่วคราวหรือสะพานแบริ่ง ไปก่อน ซึ่งขณะนี้ที่แขวงการทางแพร่ ได้นำไปติดตั้งแล้วที่อำเภอวังชิ้น ทำให้ไม่มีสะพานสำรอง ทาง ปภ.จังหวัดแพร่

นายครรชิต ชมพูแดง ปภ.จังหวัดแพร่ จะเร่งทำหนังสือถึง ศูนย์สร้างทางพิจิตร กรมทางหลวง เพื่อขอสะพานแบริ่งที่รองรับน้ำหนักรถบรรทุกเข้าออกได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 2-7 วัน ในการอนุมัติและลำเลียงสะพานมาติดตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สะพานที่ชำรุดดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเนื่องจากเป็นฤดูการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรพอดี ซึ่งชาวสวนผลไม้ได้ขอให้ทางราชการเร่งดำเนินงาน ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสะพาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ได้นำผลไม้ลองกอง มอบให้กับหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีผู้เข้าไปรับซื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการสร้างทางเบี่ยง และขนย้ายเศษไม้สิ่งกีดขวางทางน้ำออก เพราะเกรงว่าน้ำป่าอาจเกิดขึ้นอีกถ้ามีฝนตกลงมาอีก