เชียงใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูง พบรายใหม่ถึง 96 ราย

142

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พุ่งสูง พบรายใหม่ถึง 96 ราย โดย 95 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด ติดตามรายละเอียดจากการแถลงเย็นนี้

yoSugQiUo7

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (13 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนมากถึง 96 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 95 ราย ส่วนอีก 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,244 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 490 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 191 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 18 ราย โรงพยาบาลรัฐ 109 ราย โรงพยาบาลเอกชน 168 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 4 ราย โดยศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ จะแถลงรายละเอียดในเย็นวันนี้

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 383 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 99 ราย และอาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 8 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,413 ราย และรักษาหายแล้ว 6,876 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 501,347 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 151,483 คน คิดเป็นร้อยละ 46.23 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 63,333 คน คิดเป็นร้อยละ 52.28 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 812,403 คน คิดเป็นร้อยละ 35.27