อุตรดิตถ์ ตั้งจุดรับซื้อลางสาด- ลองกอง เมืองลับแล ผนึกคาราวานธงฟ้า-รถเร่ ช่วยประชาชน

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และ นายสมชาย รัตนสุภา ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ ได้มอบหมายให้นายเจษฎา ช่วยชูหนู ผู้บริหารโครงการคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับนางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งจุดรับซื้อลางกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยประกันราคารับซื้ออยู่ระหว่าง 13-15 บาท เพื่อนำไปจำหน่ายโครงการ คาราวานธงฟ้า ช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19

ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์.มีแผนจัดกองคาราวานธงฟ้ารวม 16 จังหวัดทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จังหวัดละ 7 วัน โดยเริ่มปักหมุด จังหวัดแรกในจังหวัดปทุมธานี และทยอยส่งสู่ภูมิภาคอื่นต่อไป โดยคาราวานธงฟ้าเป็นการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ และพยุงราคาสินค้าจากเกษตรกร

ทั้งนี้นอกจากชาวสวนลองกองในพื้นที่จะได้ประโยชน์จากการขายลองกองเข้าโครงการฯ ในราคาที่เป็นธรรมแล้ว พี่น้องประชาชนชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆ จะได้รับประทาน ลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีรดชาดที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวในราคากิโลกรัมละ 15 บาท ถึงหน้าบ้านของตัวเอง

โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนลางกอง ยังก่อกำเนิดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวน เพื่อรับซื้อลางกองจากสมาชิกกลุ่ม โดยโมเดลนำร่อง 2 กลุ่มใหญ่ในพื้นที่อำเภอลับแล  คือ
1.กลุ่มชาวสวนแม่พูล อ.ลับแล
2.กลุ่มกำนันสมหมาย ต.ฝายหลวง อ.ลับแล

โดยกลุ่มชาวสวนที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการ
รวมถึงการคัดแยก ลางกองแบบมืออาชีพเพื่อจัดส่งโดยตรงจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อฝึกฝนชาวสวน ให้สามารถรวมตัวกัน เพื่อบริหารจัดการแบบล้งผลไม้มืออาชีพ

นายเจษฎา ช่วยชูหนู ผู้บริหารโครงการคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน กล่าวกับว่า สำหรับการเข้ามาตั้งจุดรับซื้อลางกองในพื้นที่ อ.ลับแล จะเป็นการประกันราคารับซื้อในช่วงราคา 13-15 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นการพยุงราคาไม่ให้ราคาลางกองตกต่ำไปมากว่านี้ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรชาวสวนใน อ.ลับแล ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนๆราคารับซื้อช่วงต้นฤดูกาลจะอยู่ที่ ราคา13-18 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ใน อ.ลับแล ทางโครงการคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน จึงประสานไปยังพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อจัดตั้งจุดรับซื้อลางกองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถรับซื้อลางกองจาก อ.ลับแลได้ ประมาณ 20 ตัน ในช่วงระยะเวลาการรับซื้อ

สำหรับลองกอง เป็นผลไม้ที่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอลับแล ได้นำเอายอดลองกองจากภาคใต้นำมาเสียบกับต้นตอของลางสาดพื้นเมืองของอุตรดิตถ์เมื่อติดดอกออกผล รสชาดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกไปมีความอร่อยอยู่ในตัวเอง จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในอำเภอลับแล ซื้อลางกองผ่านคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ 16 จังหวัดทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน