อุตรดิตถ์ ปศุสัตว์ มอบเสบียงอาหารสัตว์ ช่วยเหลือผู้เลี้ยงโค ได้รับผลกระทบโรคลัมปี สกิน    

671

อุตรดิตถ์ ปศุสัตว์ มอบเสบียงอาหารสัตว์ ช่วยเหลือผู้เลี้ยงโค ได้รับผลกระทบโรคลัมปี สกิน

วันที่ 13 ก.ย.64 เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ รับมอบเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้งอัดฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย จำนวน 1,000 ก้อน ( 20,000 กิโลกรัม) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน  โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการมอบเสบียงอาหารสัตว์ครั้งนี้

นายพรรณเลิศ ศิริปาลกะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 151 ราย เลี้ยงโค 722 ตัว ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมา ปศุสัตว์ จ.อุตรดิตถ์ ได้ให้ความช่วยด้านยาเวชภัณฑ์ การดูแลรักษาโคที่ติดเชื้อฯ และในวันนี้เป็นการช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์ ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเลี้ยงโคประมาณ 30,000 กว่าตัว

โดยสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.- 11 ก.ย. 64 พบสัตว์ติดเชื้อสะสม 619 ตัว สัตว์หายป่วยแล้ว 192 ตัว สัตว์ตายสะสม 128 ตัว คงเหลือสัตว์ป่วย 299 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบ 149 ราย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน